Aktuális időjárás

<<
>>
ma, szombat 19. 6. 2021
enyhe eső 30 °C 19 °C
enyhe eső, északi gyenge szél
szélÉ, 1.6m/s
nyomás1015hPa
páratartalom48%
csapadék0.45mm

Tartalom

Részletes keresés
Nyilvánosságra hozás napja Megnevezés
Szerződés száma
Ár * Szerződő felek
18.05.2021

Zmluva o termínovanom úvere č. 113/004/21

S2021/00372-001

45 000,00 EUR

Obec Rúbaň

Prima banka Slovensko, a.s.

17.05.2021

Nájomná zmluva

S2021/00308-003

161,87 EUR

Zubnár Dezider a Zubnárová Marta

Obec Rúbaň

12.05.2021

Zmluva č. 1421 067 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky

S2021/00361-001

1 400,00 EUR

Obec Rúbaň

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

07.05.2021

Nájomná zmluva o práve užívať hrobové miesto

R2021/2057

20,00 EUR

Herdová Mária

Obec Rúbaň

29.04.2021

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy

S2021/00284-010

Nincs megadva

Obec Rúbaň

Západoslovenská distribučná, a.s.

26.04.2021

Nájomná zmluva o nájme domu smútku

2021/00019-007

15,00 EUR

ALFA+OMEGA - Alexander Húška

Obec Rúbaň

26.04.2021

Nájomná zmluva o nájme domu smútku

2021/00019-006

20,00 EUR

ALFA+OMEGA - Alexander Húška

Obec Rúbaň

26.04.2021

Nájomná zmluva o práve užívať hrobové miesto

2021/00045-028

10,00 EUR

Mgr. Baloghová Viktória

Obec Rúbaň

23.04.2021

Nájomná zmluva o nájme domu smútku

2021/00019-005

20,00 EUR

ALFA+OMEGA - Alexander Húška

Obec Rúbaň

19.04.2021

Príkazná zmluva č. 28./2020/POI uzatvorená podľa ustanovenia § 724 a násl. Zákona č. 40/1964 Zb. - Občiansky zákonník k zabezpečeniu príležitostného spoločného verejného obstarávania v zmysle Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a dopl

S2021/00317

20,00 EUR Dvadsať

Združenie obcí - JUŽNÝ REGIÓN

Obec Rúbaň

06.04.2021

Nájomná zmluva o práve užívať hrobové miesto

2021/00045-027

20,00 EUR

Csereová Gizela

Štěpánka Zacharová

30.03.2021

Nájomná zmluva o práve užívať hrobové miesto

2021/00045-026

20,00 EUR

Horváth Ľudovít

Štěpánka Zacharová

30.03.2021

PROTOKOL č. 186/3310/2021 o odovzdaní a prevzatí nehnuteľného majetku - pozemkov pod miestnymi komunikáciami v Obci Rúbaň

186/3310/2021

9 252,84 EUR

Štěpánka Zacharová

SR - Slovenská správa ciest

24.03.2021

Mandátna zmluva č. 21002 na zastupovanie obstarávateľa Zmien a doplnkov č. 1/2020

S2021/00281-002

1 600,00 EUR

Office 21, s.r.o.

Štěpánka Zacharová

18.03.2021

Zmluva v oblasti obstarania Zmien a doplnkov č. 1/2020 Územného plánu obce Rúbaň

S2021/00277-001

1 733,33 EUR

Rúbanka, s.r.o., 470, 94136 Rúbaň

Štěpánka Zacharová

08.03.2021

Zmluva o partnerstve

S2021/00239-001

7 000,00 EUR

Štěpánka Zacharová

Green Energy Holding s.r.o.

05.03.2021

Zmluva č.1/2021 o poskytnutí dotácie v zmysle VZN č. 3/2020

S2021/00213-001

500,00 EUR

Občianske združenie FYRMONIA Polgári Társulás

Štěpánka Zacharová

04.03.2021

Nájomná zmluva o nájme domu smútku

R2021/0691

5,00 EUR

Pohrebný podnik Molnár

Štěpánka Zacharová

03.03.2021

Dodatok č. 2 k Zmluve číslo 4-12/2001

2

2,00 EUR

MOM Obec Strekov

Štěpánka Zacharová

01.03.2021

Servisná zmluva č. 04/03/2021

S2021/00209-001

75,00 EUR

ŠTRBA-COMPANY s.r.o., Veľké Lovce 801, 94142 Veľké Lovce

Štěpánka Zacharová

26.02.2021

Zmluva o vykonávaní zdravotnej posudkovej činnosti

S2021/00218-001

35,00 EUR

AVK MEDIC, s.r.o.

Štěpánka Zacharová

26.02.2021

Zmluva o dielo

S2021/00206-001

9 200,00 EUR

Ján Valovič, 167, 94136 Rúbaň

Štěpánka Zacharová

24.02.2021

Nájomná zmluva o práve užívať hrobové miesto

2021/00045-025

20,00 EUR

Porubčanová Katarín

Štěpánka Zacharová

23.02.2021

Zmluva o dielo

S2021/00196-001

4 000,00 EUR

Ján Valovič ElektroReVal, 167, 94136 Rúbaň

Štěpánka Zacharová

23.02.2021

Nájomná zmluva

S2021/00194-003

161,87 EUR

Jávorková Tímea

Štěpánka Zacharová

* A feltüntetett ár végleges. Amennyiben a szerződő fél ÁFA fizető, az ár bruttó ár.

Oldal: